BOU, subministraments tècnics integrals

especialitzada en la comercialització de components industrials

Servei Assistència Tècnica

Instal.lacions de Pneumàtica, Hidràulica i altres
Reparació d'elements hidràulics i pneumàtics
Reparació i manteniment de compressors
Reparació i manteniment d'assecadors
Fabricació d'estanquitat a mida i al moment