BOU, subministraments tècnics integrals

especialitzada en la comercialització de components industrials

Tòriques
Segells mecànics
Retens
Collarins
Rascadors
Altres
SERVEI RÀPID
Fabriquem qualsevol junta de Ø2 fins a Ø250mm

PERFILS
Rascadors, anells guia, juntes per pistó, retens, juntes tòriques, anells de suport, juntes especials.

MATERIALS
Els materials bàsics utilitzats per a la fabricació de juntes són: NBR, VITÓ, POLIURETÀ, TEFLÓ, SILICONA, EPDM, ...