BOU, subministraments tècnics integrals

especialitzada en la comercialització de components industrials

A BOU treballem per tots els sectors industrials


Automòvil i components
Tèxtil i curtits
Plàstic
Electricitat i electrònica
Paper, arts gràfiques
Metall
Vidre
Fusta
Construcció i auxiliar
Alimentació
Pinsos
Farmacia
Hospital
Tractaments aigua
Residus
Embalatge
Magatzematge
...