BOU, subministraments tècnics integrals

especialitzada en la comercialització de components industrials

AVÍS LEGAL 

Dades de l'empresa

BOU STI SL 
Carrer Mas de la Mora, 15
Polígon Activitats Econòmiques d'Osona 
08500-Vic (Osona) 
T 938 892 127 
RM de Barcelona, Volum 41424, Foli 130, Full B-384412 
CIF: ES-B65152977 

Drets reservats

Copyright © BOU STI SL 

Queden reservats tots els drets de la documentació continguda en aquesta web, sempre que no es citi la font d'on s'ha extret. 

Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, per qualsevol finalitat, i per qualsevol mitjà. 


Privacitat i protecció de dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s'informa als usuaris que, la cessió de les seves dades a aquesta pàgina Web, suposa el consentiment inequívoc per la seva part perquè BOU STI SL tracti de forma automatitzada les seves dades personals, i les incorpori al fitxer de dades personals amb la finalitat de complir amb l'objecte social de l'empresa. Les seves dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. 

Així mateix, s'informa de la possibilitat que Vostè exerceixi, segons estableix la LOPD, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, dirigint-se a BOU STI, ja sigui enviant un missatge a info@bousti.com, o per carta certificada, on consti com a referència DADES PERSONALS i el dret que Vostè vol exercitar.

BOU STI SL, es compromet a mantenir i guardar les seves dades personals de forma confidencial, aplicant a tal efecte el que estableix la normativa vigent sobre Protecció de dades personals.

Responsabilitat dels enllaços

BOU STI SL no assumeix la responsabilitat del contingut, ni la veracitat de les pàgines a les quals es pot accedir a través d'aquesta pàgina web. La única finalitat dels enllaços, es afavorir, fomentar i facilitar l'accés a la informació que pot ser del seu interès. Les dades de caràcter personal incloses en aquestes pàgines, no podran ser tractades, ni usades per finalitats diferents a les de la seva publicació d'acord amb la normativa vigent. 

BOU STI no assumeix la responsabilitat derivada dels problemes tècnics o errors continguts o provocats per les pàgines a les quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços.