BOU, subministraments tècnics integrals

especialitzada en la comercialització de components industrials

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
UN OBJECTIU PRIORITARI 


El
cost de l'energia elèctrica té un impacte directe en la rendibilitat d'una indústria i representa l'ordre del 77% del cost total operatiu del seu compressor durant un període de 5 anys. Per aquest motiu, la reducció de la factura elèctrica a la producció d'aire comprimit és un objectiu prioritari.


Per millorar l'eficiència energètica amb la conseqüent reducció de costos, Bou Sti i Worthington oferim la possibilitat de realitzar una auditoria, gratuïta, de la seva instal·lació d'aire comprimit, elaborant un informe exhaustiu amb dades del seu actual rendiment i la possibilitat d’arribar a un estalvi important amb una proposta d'optimització que s'adapti a les seves necessitats operatives.

Demani-ns, sense compromís, un estudi energètic gratuït i podrà verificar l'estalvi que pot obtenir. Feu clic aquí

AUDITORIA ENERGÈTICA
DE L'AIRE COMPRIMIT

Durant aquests últims anys, Worthington Creyssensac ha desenvolupat i perfeccionat el sistema d'auditories Energètiques que permeten analitzar durant cada segon l'evolució i el comportament del consum elèctric de la sala de compressors.


Els diferents canvis i ampliacions de les sales de compressors amb múltiples unitats, depenent de la demanda i dels cicles de producció, en molts casos, fa que es perdi eficiència energètica desaprofitant potència i provocant un malbaratament de kW.

El sistema Profilair de Worthington permet analitzar els desajustos en la utilització i les seqüències de funcionament dels compressors, simulant alternatives amb una proposta de la millor solució per a cada escenari.

 


Descarregar PDF informatiu